Брошури

Можем да произведем всеки печатен формат включително с довършителни работи в формат А4 между 2 и 32 страници и формат А3 между 2 и 16 страници.

Можем да предложим също и специални формати с цел икономия.

Довършителните дейности са обрязване, лепени или телчета. Продуктът е готов след излизане от поточната линия след което се подрежда и експедира.

Кратки срокове на произодство при тираж до 600 000 до 24 часа производство и експедиция.